Akademik

Bölümlerimiz

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Yeni Medya ve İletişim 

Günümüzde iletişim teknolojileri ve medya içerikleri her zamankinden daha büyük önem taşımakta ve hatta içinde yaşadığımız toplum ‘enformasyon’ kavramından hareketle tanımlanmaktadır. Özellikle yeni iletişim teknolojilerinin katkısıyla şekillenen günümüz koşullarında, insanlar arasındaki bilgi paylaşımı miktarında büyük bir sıçrama yaşanmaktadır. İletişimde nicelik bağlamında yaşanan gelişmelerin nitelik anlamında da desteklenmesi gelecek tasavvurumuzun da en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü de, yükselen değerler olan basın-yayın ve bilişim alanlarında profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Medya içeriklerinin hazırlanmasında haber kaynaklarının analizi sürecinden, yazılı ya da online yayımcılık aşamasına kadar, gazetecilik mesleğinin tüm aşamalarına dair bilgi ve birikimi öğrencilerine kazandırmayı amaçlayan bölümümüz, uygulama alanındaki eğitimini teorik alanda da desteklemeyi gözetmektedir. Bu amaçla özellikle medya etiği, tarafsızlık ve kamu yararı gibi kilit kavramların öğrencilerimize aktarılması hayati önem taşımaktadır. Basın ahlak ilkelerine bağlı ve içinde yaşadığı toplumu iyi tanıyan profesyonellerin yetiştirilmesi için gereken genel kültür eğitiminin verilmesi ve sektörle paralel bir eğitim anlayışı bölümümüzün temel amaçlarıdır.

Entelektüel bilgi ile donanmış, eleştirel ve bağımsız düşünebilen, alanında uzman gazeteci adaylarının yetiştirilmesi amacıyla bölümümüzde; gazeteciliğin genel esasları, basın ekonomisinin işleyişi ve bilişim alanlarında teorik ve pratik birlikteliğine özen gösteren bir eğitim anlayışı öngörülmektedir. Haberci, redaktör, foto-muhabir, köşe yazarı, editörlük vb. gibi gazeteciliğin geleneksel alanları dışında, grafik-tasarım ve masaüstü yayımcılık alanlarında da uzmanlar yetiştirmek amacını taşıyan bölümümüz, gazetecilik geleneğini yeni kuşaklarla beraber geleceğe taşımayı misyon edinmiştir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Kitle iletişim araçlarının hayatımızın her alanında bulunduğu, medyanın doğru okunması gerektiği günümüzde, halkla ilişkiler ve tanıtım ile kurumların başarıyı elde edebileceğini fark eden, teori ve uygulamayı bir arada yürüten, yenilikçi, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren bir program olmak Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi'nin temel vizyonudur.

Üniversitemizin temel misyonu; Ulusal ve uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek teorik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek, geleceğin halkla ilişkiler uzmanlarının yetişmesi için uygun ortamı oluşturmak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, toplumsal değerlere bağlı, üreten ve ürettiğini paylaşabilen, sorumluluk alabilen mezunlar yetiştirmektir.

Bölümümüzse, halkla ilişkileri hayatın her alanında kullanılabilecek etkin bir iletişim aracı olduğunu fark edebilen, creatif ve inovatif düşünceyle araştıran, sorgulayan ve olası krizlerle başa çıkabilmek için uzun vadeli çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerini iyi kullanarak, kitle iletişim araçlarını doğru okuyup yorumlayabilen, çağdaş, aydın ve alanında uzmanlaşmış nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Sürekli yenilenen ve gelişen dijital teknoloji, son dönemde kitle iletişiminin vazgeçilmez dalları olan radyo, sinema ve televizyon sektörünün geleceğini ve yaşamımızdaki etkin rolünü güçlendirmektedir. İnsanların beklentilerine yön verir hale gelen radyo, sinema ve televizyon sektörü, varlığını yerel ve ulusal boyutla sınırlandırmayıp uluslararası boyuta çıkarmıştır. Küreselleşen sektörün küreselleştirdiği dünyada uluslararası, ulusal veya yerel radyo-televizyon kuruluşlarının sayıları hızla artarken bu sektörlerde görev alacak bireylerin yeni iletişim teknolojileri konusunda yetkin, rekabet edebilir ve yeniliklere açık olmaları da beklenmektedir. Bu uzmanlık düzeyine ulaşabilmek de medya üretiminin kuramsal bilgileri ışığında uygulamaya dönük ileri düzey çalışma ortamlarının sağlanabilmesi ile mümkündür.

Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, radyo sinema ve televizyon yayıncılığı ve yapımcılığı için; toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları kavrayıp yorumlayabilen, milli ve manevi değerlere saygılı, etik ilkeleri gözeten, ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilen, azimli, başarılı, kararlı, üretici, sanatsal ve estetik duyarlılığa sahip, vizyon ve misyon sahibi nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayarak, iletişim konularında eğitim veren ve araştırma yapan bir bölümdür.

Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri eğitimlerini başarı ile tamamladıklarında; etik kurallar ışığında film yönetmenliği, reklam filmi, kısa film ve belgesel yapmayı öğrenirler. Görsel tasarım yeteneğini geliştirerek estetik çalışmalar yapabilirler. Radyo ve televizyonda stüdyo uygulamalarını ve program yapım ilke ve süreçlerini bilir, röportaj yapma yeteneğini geliştirirler.
Bu bölüm öğrencileri almış oldukları dört yıllık eğitimin sonucunda çeşitli kamu kuruluşlarının yanında, uluslararası, ulusal ya da yerel televizyon kanalları, video yapım şirketleri ya da film yapım şirketlerinde iş imkanı bulmaktadırlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin